Przejdz do menu

Przejdz do treści właściwej

Strona główna Informacje dla rodziców Ważne terminy Terminarz na rok szkolny 2016/2017
Ulti Clocks content
dziennik166x80

Polecane strony

Królewskie elekcje an woli

Pajacyk - głodne dzieci nie myślą  o nauce
Pajacyk - głodne dzieci nie myślą  o nauce

Treść właściwa


Terminarz na rok szkolny 2016/2017
środa, 31 sierpnia 2016 00:00

Harmonogram spotkań z rodzicami oraz przekazywania informacji o ocenianiu i klasyfikowaniu
rodzicom uczniów i uczniom Zespołu Szkół nr 117
w roku szkolnym 2016/2017

14 września 2016 r.

Rodzice uczniów klas 1 Liceum:

17:30 - spotkanie z Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 117,
następnie spotkanie z wychowawcami
.

Rodzice uczniów klas 2 Liceum:

17:30 - spotkanie z wychowawcami
.

Rodzice uczniów klas 3 Liceum:

17:30 - spotkanie z wychowawcami.

18:30 - spotkanie z Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 117

(przekazanie informacji dot. egzaminu maturalnego).

Rodzice uczniów klas 1 Gimnazjum:

17:00 - spotkanie z Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 117,
następnie spotkanie z wychowawcami.

Rodzice uczniów klas 2 i 3 Gimnazjum:

17:30 - spotkanie z wychowawcami.

26 października 2016 r.
środa

17:30 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum i Gimnazjum.

4 stycznia 2017 r.
środa

17:30 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum i Gimnazjum,
informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

8 lutego 2017 r.
środa

17:30 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum i Gimnazjum,
informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej.

22 marca 2017 r.
środa

17:30 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas Liceum i Gimnazjum,
informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi dla rodziców klas 3 Liceum.

12 kwietnia 2017 r.
piątek, do godz. 11:00

pisemna informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych dla rodziców uczniów klas 3 Liceum; rodzice uczniów nieobecnych w tym dniu mogą odebrać informację w szkole do dnia 13 kwietnia 2017 r. (czwartek).

18 kwietnia 2017 r.
wtorek

upływa termin składania podań o podwyższenie rocznych ocen klasyfikacyjnych przez rodziców i uczniów klas 3 Liceum.

17 maja 2017 r.
środa

17:30 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas Liceum i Gimnazjum,
informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

9 czerwca 2017 r.
piątek

pisemna informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych dla rodziców uczniów klas Liceum i Gimnazjum; rodzice uczniów nieobecnych w tym dniu mogą odebrać informację w szkole do dnia 12 czerwca 2017 r. (poniedziałek).

13 czerwca 2017 r.
wtorek

upływa termin składania podań przez rodziców i uczniów o podwyższenie rocznych ocen klasyfikacyjnych.