Przejdz do menu

Przejdz do treści właściwej

Strona główna Middle Years Programme (MYP) Informacje o Middle Years Programme (MYP)
Ulti Clocks content
dziennik166x80

Polecane strony

Królewskie elekcje an woli

Pajacyk - głodne dzieci nie myślą  o nauce
Pajacyk - głodne dzieci nie myślą  o nauce

Treść właściwa


Informacje o Middle Years Programme (MYP)
poniedziałek, 3 marca 2014 22:06

· „Nakładka” na polską podstawę programową

· Nie koliduje z egzaminem gimnazjalnym

· Nie koliduje z rekrutacją do liceum

· Zapewnia pełną realizację polskiej podstawy programowej i przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

· Umożliwia uczniom zmianę klasy (szkoły) na każdym etapie programu

· Zwiększona liczba godzin nauczania języka angielskiego, matematyki i informatyki

· Nauczanie większości przedmiotów z wykorzystaniem języka angielskiego

· Projekt społeczny i jego prezentacja w języku angielskim

· Obowiązkowy wolontariat jako działanie wychowawcze

· Eksperymenty, prace terenowe i badawcze

· Szersza oferta edukacyjna dla uczniów ambitnych, zdolnych i chcących rozwijać swoje zainteresowania

· Możliwość nauki języka angielskiego do poziomu CAE (poziom matury rozszerzonej)

· Prowadzenie samodzielnej pracy badawczej, projektów zgodnych z zainteresowaniami ucznia

· Lepsze przygotowanie do zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności w liceum

· Optymalne przygotowanie uczniów do uczestnictwa w Programie Dyplomowym Matury Międzynarodowej

· Możliwość uczestnictwa w warsztatach dla szkół uczestniczących w programie MYP