Przejdz do menu

Przejdz do treści właściwej

Ulti Clocks content
dziennik166x80

Polecane strony

Królewskie elekcje an woli

Pajacyk - głodne dzieci nie myślą  o nauce
Pajacyk - głodne dzieci nie myślą  o nauce

Treść właściwa


Misja szkoły

Celem działań organizacyjnych, wychowawczych i dydaktycznych podejmowanych w Gimnazjum Dwujęzycznym nr 50 jest:

1. Zapewnienie uczniom warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego;

2. Wyposażenie uczniów szkoły w wiedzę i umiejętności pozwalające na podejmowanie studiów na wybranych przez nich kierunkach uczelni polskich i zagranicznych, w szczególności umiejętności językowe pozwalające na używanie języka w różnych kontekstach zawodowych i akademickich;

3. Wykształcenie u młodzieży poczucia odpowiedzialności, patriotyzmu i poszanowania dla polskiego dziedzictwa;

4. Wyrabianie wrażliwości społecznej i emocjonalnej;

5. Rozwijanie u młodzieży świadomości własnych możliwości we współczesnym świecie w duchu tolerancji i poszanowania innych kultur.