Przejdz do menu

Przejdz do treści właściwej

Ulti Clocks content
dziennik166x80

Polecane strony

Królewskie elekcje an woli

Pajacyk - głodne dzieci nie myślą  o nauce
Pajacyk - głodne dzieci nie myślą  o nauce

Treść właściwa
Misja szkoły

Celem działań organizacyjnych, wychowawczych i dydaktycznych podejmowanych w Gimnazjum Dwujęzycznym nr 50 jest:

1. Zapewnienie uczniom warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego;

2. Wyposażenie uczniów szkoły w wiedzę i umiejętności pozwalające na podejmowanie studiów na wybranych przez nich kierunkach uczelni polskich i zagranicznych, w szczególności umiejętności językowe pozwalające na używanie języka w różnych kontekstach zawodowych i akademickich;

3. Wykształcenie u młodzieży poczucia odpowiedzialności, patriotyzmu i poszanowania dla polskiego dziedzictwa;

4. Wyrabianie wrażliwości społecznej i emocjonalnej;

5. Rozwijanie u młodzieży świadomości własnych możliwości we współczesnym świecie w duchu tolerancji i poszanowania innych kultur.

 
Koncepcja pracy szkoły

Uczniowie w Gimnazjum Dwujęzycznym nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego

oraz

w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika...

...wnikliwie badają otaczający ich świat. Rozwijają swoją naturalną ciekawość. W szkole zdobywają potrzebną wiedzę i umiejętności by prowadzić własne badania i potrafić samodzielnie się uczyć. Uczniowie są aktywni i lubią się zdobywać wiedzę, a pasja poszerzania swoich horyzontów będzie towarzyszyć im przez całe życie.

...są kompetentni. Analizują koncepcje, idee i problemy zarówno lokalne jak i globalne. Dzięki temu zdobywają dogłębną i rzeczową wiedzę oraz pogłębiają rozumienie wielu tematów w szerokim, acz zrównoważonym, spektrum dyscyplin naukowych.

...są myślicielami. Aktywnie podejmują się rozwiązywania skomplikowanych problemów wykorzystując umiejętności zarówno krytycznego jak i kreatywnego myślenia, a podejmowane przez nich decyzje są etyczne, przemyślane i dobrze uzasadnione.

...są osobami komunikatywnymi. Posługując się kilkoma językami, potrafią w sposób asertywny i twórczy przekazywać informacje i wyrażać myśli. Chętnie współpracują z innymi.

...trzymają się zasad. W swoim postępowaniu kierują się szczerością i są wierni swoim przekonaniom. Są ludźmi prawymi. Mają poczucie sprawiedliwości. Szanują godność jednostek, grup i społeczności. Biorą odpowiedzialność za swoje czyny i wynikające z nich konsekwencje.

...cechują się otwartością na inne poglądy. Znają i rozumieją własną kulturę, historię i swoje w niej miejsce. Jednocześnie, chętnie zapoznają się z perspektywą, wartościami i tradycjami innych osób i społeczności. Przed wydaniem osądu analizują wiele różnych stanowisk, dzięki czemu ciągle się rozwijają.

...są wrażliwi. W obliczu potrzeb i uczuć innych osób kierują się empatią, współczuciem i szacunkiem. Chętnie angażują się w pracę społeczną, niosąc pomoc potrzebującym jak również dbając o środowisko.

...nie boją się podejmowania ryzyka. Nowe sytuacje stanowią dla nich wyzwanie, które podejmują odważnie lecz z rozwagą. Nowe sytuacje, role i strategie są dla nich okazją do doskonalenia własnej niezależności. Potrafią odważnie i komunikatywnie bronić swoich przekonań.

...rozwijają się harmonijnie. Rozumieją znaczenie intelektualnej, fizycznej i emocjonalnej równowagi w dążeniu do szczęścia własnego i innych ludzi.

...wykazują się krytyczną refleksją. Potrafią poddać własny proces zdobywania wiedzy uważnemu namysłowi. Są w stanie ocenić i zrozumieć zarówno swoje mocne strony jak i ograniczenia tak, by umiejętnie wspierać własny rozwój i uczenie się.

 
Statut Zespołu Szkół nr 117
poniedziałek, 29 lutego 2016 00:00

Pobierz dokument:

Statut Zespołu Szkół nr 117

 
Program profilaktyki
piątek, 3 października 2014 21:30

Pobierz dokument:

Program profilaktyki Zespołu Szkół nr 117

 
Program wychowawczy
piątek, 3 października 2014 21:27

Pobierz dokument:

Program wychowawczy Zespołu Szkół nr 117