Przejdz do menu

Przejdz do treści właściwej

Strona główna Middle Years Programme (MYP)
Ulti Clocks content
dziennik166x80

Polecane strony

Królewskie elekcje an woli

Pajacyk - głodne dzieci nie myślą  o nauce
Pajacyk - głodne dzieci nie myślą  o nauce

Treść właściwa


MYP-English Certificate_sm DP-English

(Powiększ)

Z ogromną satysfakcją informujemy, że w dniu 24 stycznia 2017 roku otrzymaliśmy autoryzację International Baccalaureate Organization (IBO) do prowadzenia Międzynarodowego Programu Gimnazjalnego (Middle Years Program - MYP) w Gimnazjum Dwujęzycznym nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego, wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 117 w Warszawie.

Dziękujemy władzom Dzielnicy Wola m. st. Warszawy za wspieranie naszych działań i wiarę w sukces!
Dziękujemy wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem i wsparciem przyczynili się do pomyślnego zakończenia procesu.

Jesteśmy pierwszą publiczną szkołą w Warszawie, która otrzymała autoryzację MYP i tym samym oferuje dwa programy międzynarodowe nadzorowane przez IBO w Genewie - MYP dla uczniów Gimnazjum nr 50 oraz Program Dyplomowy dla uczniów XXXIII LO Dwujęzycznego im. M. Kopernika.

 
Komunikat dla kandydatów do programu MYP
środa, 4 maja 2016 10:06

Ze względu na błąd techniczny do dnia dzisiejszego na stronie internetowej był umieszczony zeszłoroczny dokument WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE IB MYP. W związku z tym uprzejmie prosimy kandydatów, których pierwszym wyborem jest nasze gimnazjum, o pobranie aktualnej wersji tego dokumentu, wydrukowanie, złożenie podpisów i dostarczenie do sekretariatu Gimnazjum nr 50.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

 
Informacje o Middle Years Programme (MYP)
poniedziałek, 3 marca 2014 22:06

· „Nakładka” na polską podstawę programową

· Nie koliduje z egzaminem gimnazjalnym

· Nie koliduje z rekrutacją do liceum

· Zapewnia pełną realizację polskiej podstawy programowej i przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

· Umożliwia uczniom zmianę klasy (szkoły) na każdym etapie programu

· Zwiększona liczba godzin nauczania języka angielskiego, matematyki i informatyki

· Nauczanie większości przedmiotów z wykorzystaniem języka angielskiego

· Projekt społeczny i jego prezentacja w języku angielskim

· Obowiązkowy wolontariat jako działanie wychowawcze

· Eksperymenty, prace terenowe i badawcze

· Szersza oferta edukacyjna dla uczniów ambitnych, zdolnych i chcących rozwijać swoje zainteresowania

· Możliwość nauki języka angielskiego do poziomu CAE (poziom matury rozszerzonej)

· Prowadzenie samodzielnej pracy badawczej, projektów zgodnych z zainteresowaniami ucznia

· Lepsze przygotowanie do zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności w liceum

· Optymalne przygotowanie uczniów do uczestnictwa w Programie Dyplomowym Matury Międzynarodowej

· Możliwość uczestnictwa w warsztatach dla szkół uczestniczących w programie MYP

 
IB MYP
poniedziałek, 30 listopada 2015 21:52
Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu na temat programu MYP.
 
Plan ramowy MYP - liczba lekcji w tygodniu
poniedziałek, 3 marca 2014 22:49
Przedmiot

1 kl

MYP2

2 kl

MYP3

3 kl

MYP4

RAZEM
Język polski 5 5 4 14
J. angielski 6 6 6 18
Język obcy
niem/franc/hiszp/ros
2 2 2 6
Historia 2 2 2 6
WOS
1 1 2
Matematyka 5 6 6 17
Fizyka 1 2 2 5
Chemia 1 2 2 5
Biologia 2 1 2 5
Geografia 2 1 1 4
Muzyka 1

1
Plastyka 1

1
Zajęcia artystyczne 1 1 2
Technika
1 1 2
Technologia informacyjna 2 1 1 4
Drama/WOK 1 1 1 3
WF 4 4 4 12
EdB

1 1
Godzina z wychowawcą 1 1 1 3
SUMA 36 37 38 111
Religia/etyka 2 2 2 6
Poprawiony: czwartek, 28 kwietnia 2016 21:37
 
Warunki uczestnictwa w programie MYP
środa, 8 lipca 2015 10:48

Zapraszamy do zapoznania się z Warunkami uczestnictwa w programie MYP (dokument w formacie pdf).

Wpłaty można dokonać przelewem na konto:

Rada Rodziców XXXIII LO
ul. Józefa Bema 76
01-225 Warszawa

Bank PEKAO SA 
Numer konta: 48 1240 6292 1111 0010 5793 3824

z dopiskiem "MYP - Imię i nazwisko ucznia"

lub osobiście w Sekretariacie szkoły w godzinach od 10:00 do 14:00.

 

Language Policy

Academic Honesty Policy

Special Educational Needs Policy

Assessment Policy